Sprzedaż, Naprawa i Konserwacja
Sprzętu Przeciwpożarowego
mgr Bogdan Kądziołka
 • pomoc przy wydzielaniu klatek schodowych drzwiami ppoż., dostarczanie i montaż drzwi przeciwpożarowych, estetycznych - drewnianych z atestami odporności ogniowej EI 30 i EI 60 oraz wykonanie oddymiania klatek schodowych z obowiązkowymi projektami
 • kompleksowe przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną,
 • projektowanie systemów sygnalizacji pożaru
 • projektowanie systemów oddymiania
 • konserwacja systemów ppoż.
 • dokumentacje przeciwpożarowe (m.in. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oceny zagrożenia wybuchem, obliczanie gęstości obciążenia ogniowego itp.),
 • badanie wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych,
 • konserwacja, przeglądy, serwis sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych,
 • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego
 • zabezpieczenia ogniochronne materiałów palnych /drewna, tkanin, dywanów i chodników,
 • zabezpieczenia ogniochronne przepustów instalacyjnych (rur, kabli),
 • próbne ewakuacje dla szkół i innych obiektów z opracowaniem dokumentacji
 • sprzedaż sprzętu ppoż. /gaśnic, znaków ewakuacyjnych, hydrantów/ oraz autoryzowane serwisy
 • doradztwo prawne i techniczne,
 • Stały nadzór ppoż. w obiekcie (INSPEKTOR PPOŻ.)
 • inne usługi ppoż.
Usługi przeciwpożarowe | grzech 2011